ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μελέτη Διοικητικής Αναδιοργάνωσης

Σκοπός του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς την Διοίκηση οργανισμού παροχής μεταφορικού έργου (επιβατών και μικρών φορτίων), με απώτερο σκοπό την ορθή λειτουργία του, στο πλαίσιο των σύγχρονων αρχών οργάνωσης και διοίκησης. Το έργο εστιάζει στην Βελτιστοποίηση της Χρήσης Πόρων με την εισαγωγή νέων μεθόδων διοίκησης, την Υιοθέτηση Προτύπων & Σύγχρονων Μεθόδων Εργασίας και την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας.

Μεθοδολογια

Τα αποτελέσματα του έργου συνέβαλαν στην  :

  • Βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων (OIKONOMIKΩΝ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ&ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
  • Υιοθέτηση προτύπων & Σύγχρονων μεθόδων εργασίας και διοίκησης
  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας με στήριξη της ανάπτυξης και ενδυνάμωση των Πωλήσεων
  • Αντικατάσταση των παραδοσιακών μηχανισμών ελέγχου και μεθόδων διοίκησης
  • Δημιουργία Δομής & Διοικητικού ελέγχου με διάρθρωση των υπηρεσιών, τμημάτων και τομέων για κάθε υπηρεσία

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.