ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Κ.Τ

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης-Κοινοτικό Πρόγραμμα Ε.Κ.Τ.

Αντικείμενο Έργου : Το Σχέδιο υλοποιήθηκε στα πλαίσια δικτύωσης επαγγελματικών φορέων στην οποία συμμετείχε η ΠΟΕΣΕ. Η δράση αφορούσε την συμβουλευτική σε άτομα που έχουν βιώσει επανειλημμένα τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας με συρρίκνωση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο ενεργειών της δράσης, οι ωφελούμενοι έλαβαν την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη σε μια πλειάδα θεμάτων, σχετικά με την επαγγελματική επιχειρησιακή τους υποστήριξη με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Μεθοδολογια

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι συμμετείχαν στη παρακολούθηση μιας σειράς θεματικών εργαστηρίων, με στόχο τη συμβουλευτική υποστήριξη και την επιχειρηματική ενδυνάμωση τους, στο τομέα του γαστρονομικού τουρισμού, με επίκεντρο την περιοχή της Αττικής. Για το λόγο αυτό, οι ωφελούμενοι ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στο τομέα της μεσογειακής διατροφής και του πολιτισμού.

Σκοποί των θεματικών εργαστηρίων ήταν :  

  • Προοπτικές επιχειρηματικότητας στο κλάδο του Γαστρονομικού Τουρισμού
  • Ενίσχυση Επαγγελματικών δεξιοτήτων ανέργων με στόχο την ενδυνάμωσή τους για ένταξη στην αγορά εργασίας
  • Βελτίωση της επιμορφωτικής πρακτικής διαδικασίας στο τομέα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Εκτίμηση βιωσιμότητας μικρών επιχειρηματικών μονάδων στο κλάδο της εστίασης
  • Δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικότητας (δράση ΝΕΕ) και απασχόλησης (δράση ΝΘΕ)

Αποτελέσματα του Έργου : αποτέλεσμα της δράσης ήταν η ενδυνάμωση του ανθρώπινου παράγοντα - εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων- στο κλάδο της εστίασης, για ένταξη στην Αγορά Εργασίας, καθώς και η  δικτύωση επιχειρήσεων για εφαρμογή πολιτικών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στους δυναμικούς κλάδους της εστίασης και της γαστρονομίας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.