Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Φιλοσοφία

«Στη σημερινή εποχή οι προκλήσεις των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον απαιτούν την πλήρη αξιοποίηση του σημαντικότερου κεφαλαίου τους, του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η συνεχής ποιοτική αναβάθμισή του και η επένδυση σε γνώση και πληροφορία συνιστούν αναγκαία προτεραιότητα η οποία συνεισφέρει άμεσα στην πραγμάτωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης.»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης 360ο
 • Έρευνα Εργασιακής Κουλτούρας & Συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη Περιγραφής Θέσεων Εργασίας (Objectives, KPIs)
 • Επιλογή/Τοποθέτηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σχεδιασμός Πλάνου Επαγγελματικής Εξέλιξης – Career Path Plan

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Ανίχνευση Αναγκών Ανάπτυξης Στελεχών
 • Αξιολόγηση & Μέτρηση Αποδοτικότητας
 • Συσχετισμός Αποτελεσμάτων με Key Performance Indicators
 • Ανάπτυξη “On Going” Μοντέλου Αξιολόγησης – Exante, Εxpost
 • “Executive Options” Evaluation Model

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ με βάση το
Intercultural Communication Model

 • General Management
 • Finance
 • Human Resources
 • Sales/Customer Service
 • Marketing
 • Logistics
 • Information Technology
 • Quality
 • Eπιχειρησιακές Ξένες Γλώσσες

E-LEARNING

 • Ανάπτυξη Συστήματος “Blended Learning”
 • Σχεδιασμός και Προσαρμογή Υλικού
 • Σύγχρονη / Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Ομάδα

Η συνεχής και επιτυχημένη συνεργασία μας με ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού μας δίνει πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο Συμβούλων/Εισηγητών με αξιόλογη επιχειρησιακή εμπειρία και γνώσεις που μετατρέπουν τις δεξιότητες σε λειτουργικό εργαλείο Management. Η στρατηγική των εταιρειών και οι μετρήσιμοι στόχοι αποτελούν την αφετηρία του κάθε εκπαιδευτικού μας προγράμματος ή υπηρεσίας. Η αξιοποίηση της διαφορετικότητας των στελεχών και η ανταλλαγή τεχνικών & πρακτικών, αποτελούν τα μέσα για την επίτευξη ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων λύσεων.