Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ

Η Executive Options είναι εταιρεία παροχής καινοτόμων εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτουν σφαιρικά και πολυδιάστατα τις ανάγκες των πελατών της. Διαθέτει σύγχρονη και λειτουργική υποδομή με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων.

Η εταιρεία διανύει τον 17ο χρόνο δραστηριοποίησής της στην Ελληνική Αγορά. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει συνεργαστεί με Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Darmstadt University, INSEAD κλπ.), προσφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στους πελάτες της, μέσω κορυφαίων εισηγητών / συμβούλων καθώς και εκπαιδευτικού υλικού συνδυασμένου με εργαλεία ανώτατου επιπέδου, τη δυνατότητα πρόσβασης σε καινοτόμες ιδέες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Φιλοσοφία

Φιλοσοφία της Executive Options είναι η υιοθέτηση και η λειτουργική προσαρμογή διεθνών προτύπων (Glocal Adaptation Model) στο τοπικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η πραγμάτωσή της συντελείται με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου βάσει σύγχρονων  πρακτικών στους εξής τομείς:

  • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
  • Αξιοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ,  Αναπτυξιακός)
  • Oργάνωση Επιχειρηματικών Συνεδρίων & Ημερίδων

Όραμα

Όραμα της εταιρείας αποτελεί η ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, μέσω της βελτιστοποίησης των δεξιοτήτων του ανθρωπινού δυναμικού, με στόχο την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη παρουσία στο  παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Ομάδα

Έχοντας υλοποιήσει πληθώρα δράσεων όπως, Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  διαθέτουμε τη γνώση και την εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας, πλέον του προτύπου ISO 9001, και άλλα αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων.

Η ομάδα της Executive Options απαρτίζεται από στελέχη και εισηγητές που διαθέτουν άριστη κατάρτιση, εξειδίκευση και  μεγάλη εμπειρία σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς καθώς και στην ανάπτυξη στελεχών. Αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διατηρείται μέσω της συμμετοχής των στελεχών της Executive Options στα εργαστήρια “Train the Trainer” και “Executive Options Annual Management Training Course”, τα οποία  παρέχουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες.

Τα πλεονεκτήματα μας

1.

17 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Τα στελέχη μας, με πολυετή εμπειρία σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, συνεργάζονται μαζί σας για να αποσαφηνίσουν στρατηγικές και στόχους, να επαναπροσδιορίσουν ανάγκες απόδοσης, να αναπτύξουν στρατηγικές και διαδικασίες για την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Λειτουργούμε ως καταλύτης στην διαδικασία εξεύρεσης βέλτιστων λύσεων των επιχειρησιακών λειτουργιών με μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Σχεδιάζουμε νέες επιχειρησιακές κατευθύνσεις με κατάλληλη εκπαίδευση για την προσαρμογή του ανθρώπινου παράγοντα, ως του πολυτιμότερου ενεργητικού στοιχείου της επιχείρησης.
2.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Προσδιορίζουμε, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε εξειδικευμένες λύσεις . Η εξειδίκευση για κάθε πελάτη μας, συνίσταται στη χρήση παγκόσμιων και εγχώριων επιχειρηματικών μελετών και σύγχρονων μεθοδολογιών, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της επιχείρησης. Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού, των Επενδύσεων και της Διοργάνωσης Συνεδρίων, με διεθνή και εγχώρια εμπειρία. Χρησιμοποιούμε μοναδικά εργαλεία που ενθαρρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό και βοηθούν στη δημιουργία νέων, πιο αποτελεσματικών επιχειρησιακών συστημάτων, νοοτροπιών και συμπεριφορών, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιχειρηματικής αποδοτικότητας.
3.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ – ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Το όραμα της Executive Options είναι να προσφέρει στις Ελληνικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό δίκτυο, για να υλοποιήσουν απλές, προσωπικές και οικονομικές επιχειρηματικές προτάσεις. Οι υπηρεσίες μας, συνδυάζουν την παγκόσμια προοπτική με τη λεπτομερή εξειδίκευση σε όλους τους τομείς της εγχώριας αγοράς